Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

390 lecie

Jubile­usz 390-​lecia ist­nienia Kalwarii

Pod­czas ostat­niej sesji Rady Miej­skiej w Pako­ści, która odbyła się 28 grud­nia br. Radni Rady Miej­skiej pod­jęli uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Jubile­uszu 390-​lecia Kal­warii Pakoskiej w Gminie Pakość.

Czytaj więcej: Jubile­usz 390-​lecia ist­nienia Kal­warii

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD