Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

51 rocz­nica katafstrofy lot­niczej w Giebni

11 grud­nia mija 51 lat od katastrofy lot­niczej w Giebni, gdzie roz­bił się pol­ski bom­bowiec Ił-​28. Zginęło wtedy trzech żoł­nierzy: por. pilot Jan Grymuza, por. nawigator Bonifacy Hędzelew­ski, kpr. strzl. Ryszard Jędras. W tym roku mija rów­nież pięć lat od postawienia głazu, który upamięt­nia ten tragiczny lot.

Bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń wraz z zastępcą Szymonem Łep­skim składając wiązankę kwiatów oddali hołd poległym.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD