Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

663 rocz­nica nadania praw miejskich

To właśnie dzisiaj, 9 lutego, przy­pada 663 rocz­nica, kiedy to król Kazimierz Wielki nadał Pako­ści — osadzie rybac­kiej — prawa miej­skie. Jak czytamy w książce „Z prze­szło­ści do Pako­ści” autora ks. Kieł­czew­skiego osadę wśród nad­brzeż­nych błot rzeki Noteci założył rycerz Pakosław z rodu Adwańców.

26 marca 1356 r. Kazimierz Wielki zrzekł się upraw­nień do grodu na rzecz wojewody Woj­ciecha Lesz­czyca oraz nadał mu obszerny immunitet, natomiast 9 lutego 1359 r. Pakość otrzymała prawa miej­skie według wzoru mag­debur­skiego. To nie­zwykle ważna i sym­boliczna data w historii naszego miasta.

CCF 000639

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD