Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

74 rocz­nica wybuchu Powstania Warszawskiego

Dwa dni temu, w środę, 1 sierp­nia br. o godzinie 17.oo na skwerze Armii Krajowej w Pako­ści uczczono 74 rocz­nicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

W uroczystym złożeniu wiązanek kwiatów, któremu towarzyszył dźwięk uruchomionych syren alar­mowych, uczest­niczył prze­wod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści p. Jerzy Joachimiak, w asy­ście przed­stawicieli Pakoskiego Oddziału Światowego Związku Żoł­nierzy Armii Krajowej oraz Stowarzyszenia Spad­kobier­ców Związku Kom­batan­tów RP i Byłych Więź­niów Politycznych.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD