Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

76 rocz­nica wybuchu Powstania Warszawskiego

W godzinę „W” 1 sierp­nia br. władze samorządowe na czele z bur­mistrzem Pako­ści Zyg­mun­tem Groniem, radni oraz miesz­kańcy Pako­ści spo­tkali się na placu Armii Krajowej by oddać hołd Powstań­com Warszawskim.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD