Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

80. rocz­nica Armii Krajowej

Z okazji 80. rocz­nicy prze­mianowania Związku Walki Zbroj­nej na Armię Krajową przed­stawiciele Koła Światowego Związku Żoł­nierzy Armii Krajowej w Pako­ści wzięli udział w uroczystych obchodach upamięt­niających tę naj­więk­szą pod­ziemną armię Europy, które miały miej­sce wczoraj w Kościele Gar­nizonowym w Bydgoszczy.

Koło ŚZŻAK w Pako­ści reprezen­towali: p.o. prezesa Róża Sielecka, Katarzyna Hen­sel, Elż­bieta Nowak, Leszek Wiśniew­ski, Adam Hen­sel. Wyrazem naszej pamięci niech będą kwiaty pomniku ku czci Żoł­nierzy Armii Krajowej w Pako­ści. Dziś rano na pomniku tym zapłonął znicz ku czci poległych z naszą Ojczyznę.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD