Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

81 rocz­nica wybuchu II Wojny Światowej

W dniu dzisiej­szym przy­pada 81. rocz­nica wybuchu II Wojny Światowej — naj­więk­szego i naj­okrut­niej­szego kon­fliktu zbroj­nego w dziejach świata.

1 września 1939 r. we wczesnych godzinach poran­nych Niemcy zaatakowali Pol­skę, zaś 17 września do agresji włączył się Związek Radziecki.

Na cześć milionów ofiar, pod tablicą na Ratuszu, bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, prze­wod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści Michał Siem­bab oraz zastępca bur­mistrza Szymon Łep­ski złożyli kwiaty i znicze by oddać hołd poległym pol­skim żołnierzom.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD