Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

82. rocz­nica agresji ZSRR na Polskę

W 82. rocz­nicę napa­ści wojsk sowiec­kich na Pol­skę przed­stawiciele pakoskich władz samorządowych z bur­mistrzem Zyg­mun­tem Groniem na czele złożyli kwiaty i zapalili sym­boliczne znicze pod pomnikiem Żoł­nierzy Armii Krajowej, oddając tym samym hołd poległym na polach bitew i pomor­dowanym w obozach zagłady.

17 września 1939 roku Armia Czer­wona, łamiąc polsko-​sowiecki pakt o nieagresji, wkroczyła na teren naszego kraju. Ta sowiecka napaść na Rzecz­pospolitą Pol­skę była realizacją paktu Ribbentrop-​Mołotow zawar­tego 23 sierp­nia 1939 roku w Moskwie pomiędzy III Rzeszą a ZSRR. Okupacja sowiecka trwała do 22 czerwca 1941 roku, zapisując się krwawo na kar­tach historii naszej Ojczyzny.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD