Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Betlejem­skie światełko pokoju już w ratuszu

Betlejem­skie Światło Pokoju trafiło dziś do pakoskiego ratusza. Na ręce bur­mistrza Pako­ści Zyg­munta Gronia oraz jego zastępcy Szymona Łep­skiego prze­kazali je har­cerze z 88 Drużyny Har­cer­skiej „Zawiszaki”, z harc­mistrz Anną Grupą na czele.

Bur­mistrz wyraził wdzięcz­ność za tak piękny dar oraz złożył życzenia radosnych i spo­koj­nych świąt Bożego Narodzenia. W dniu dzisiej­szym pakoscy har­cerze odwiedzą rów­nież domy dziecka i domy pomocy spo­łecz­nej, gdzie tradycyj­nie prze­każą pod­opiecz­nym zebrane wcześniej pod­czas zbiórek czekolady.

Tegoroczne hasło brzmi „Światło które łączy”. Betlejem­skie Światło Pokoju i świeca stały się nieod­łącz­nymi elemen­tami Bożego Narodzenia, a palący się płomień sym­bolem brater­stwa, pokoju i pomocy bliźnim.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD