Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Biesiada śląskich szlagierów

Na placu przed Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej w Pako­ści w dniu wczoraj­szym odbyła się Biesiada Śląskich Szlagierów „U Zyg­munta”. To już czwarta edycja, po raz pierw­szy otwarta dla szer­szej publiczności.

Przy­byłych gości oraz miesz­kań­ców powitał Bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, następ­nie biesiadę poprowadził Eugeniusz Witek Geno.

Na scenie pojawili się znani z telewizji TVS wykonawcy: Teresa Waler­jań­ska, Paweł Siluk Steiner, Bog­dan Szymań­czak, Adi, Bał­kan Express i Duo Fenix Dwa Fyniki.

Na zakoń­czenie bur­mistrz Zyg­munt Groń wręczył artystom bukiety róż oraz figurki wykonane przez rzeź­biarzy. Pod­czas imprezy miesz­kańcy mogli skosz­tować kieł­basy oraz grochówki.

Ser­deczne podziękowania dla Stowarzyszenia Firm Miasta i Gminy Pakość oraz rad­nej Sej­miku Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego Agnieszki Kłopotek za pomoc w organizacji biesiady.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD