Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Dni Pako­ści 2019

6 lipca na Stadionie Miej­skim odbył się finał Dni Pako­ści 2019. Pomimo nie­sprzyjającej aury publicz­ność bawiła się doskonale.

Na początek naj­młod­szych do zabawy zaprosiły znane z programów telewizyj­nych Tulinki oraz sek­cja wokalna Ośrodka Kul­tury. Roc­kowe brzmienie zespołu Shoot That Monky roz­goniło desz­czowe chmury. Bar­dzo podobał się wszyst­kim nie­zawodny i będący we wspaniałej for­mie zespół Vox.

O godz. 20:15 nad­szedł czas na gwiazdy tegorocz­nych Dni Pako­ści. Publicz­ność kołysała się i śpiewała w ryt­mie reg­gae z Mesajah, następ­nie na scenie pojawił się wspaniały krakow­ski artysta Maciej Maleń­czuk. Całość imprezy zakoń­czyła odbywająca się w strugach desz­czu zabawa taneczna.

W trak­cie imprezy zbierano pieniądze dla Wik­torka z Łącka, który choruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną.

Zdjęcia: Woj­tek Fabiszewski.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD