Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Dzień kobiet w Urzędzie Miejskim

Tradycją się stało, że z okazji Dnia Kobiet przed­szkolaki z Przed­szkola Miej­skiego w Pako­ści oraz przed­szkolaki wraz z młodzieżą z Zespołu Placówek Oświatowych z Kościelca odwiedzają Urząd Miej­ski w Pako­ści by złożyć wszyst­kim Paniom naj­lep­sze życzenia.

Przed­stawieniami słowno – muzycz­nymi dzieci oczarowały publicz­ność, za co zostały nagrodzone grom­kimi brawami. Na zakoń­czenie dzieci wręczyły własnoręcz­nie wykonane laurki oraz ciasteczka.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD