Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Dzień porad obywatelskich

Ino­wrocław­ska Fun­dacja Eks­pert – Kujawy zaprasza w dniu 26 lipca 2018r w godzinach 13.0015.00 na ul. Dubienka 2, gdzie odbędzie się dar­mowy „Dzień Porad Obywatel­skich”. Inicjatywa jest o tyle ciekawa, że umoż­liwi miesz­kań­com powiatu skorzystanie z porad specjalistów z roż­nych instytucji, zgromadzonych w jed­nym miej­scu i czasie, bez koniecz­no­ści wizytowania każ­dej z instytucji oddzielnie.

Celem przed­się­wzięcia jest tworzenie świadomego spo­łeczeń­stwa obywatel­skiego, poprzez korzystanie z wiedzy i doświad­czenia specjalistów z Zakładu Ubez­pieczeń Spo­łecz­nych
w Ino­wrocławiu, Urzędu Skar­bowego w Ino­wrocławiu, Powiatowego Urzędu Pracy w Ino­wrocławiu, Powiatowego Cen­trum Pomocy Rodzinie w Ino­wrocławiu oraz Banku BGŻ PNB Paribas S.A. Oddział Ino­wrocław. Na zgromadzonych czekała będzie rów­nież adwokat Karolina Kor­kow­ska – Krokos, która świad­czyła będzie nieod­płatne porady prawne. Ponadto, dzięki specjalistom z ZUS, każdy uczest­nik „Dnia Porad Obywatel­skich” będzie miał moż­liwość stworzyć swój prywatny profil PUE, który pozwala na wgląd we wszyst­kie kwestie związane chociażby z odprowadzanymi przez pracodaw­ców skład­kami, ze zwol­nieniami lekar­skimi, czy przy­szłą emeryturą (osoby zain­teresowane stworzeniem profilu PUE muszą wziąć ze sobą dowód osobisty oraz posiadać adres email).

Infor­macje na temat spo­tkania można pozyskać pod nr telefonu: 52 357 62 15, bądź mailowo: Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript..

PLAKAT DPO krzywe

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD