Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Festyn Malucha odwołany

Szanowni Pań­stwo,

Z przy­kro­ścią infor­mujemy, iż w związku z nie­sprzyjającą pogodą (opady desz­czu) Festyn Malucha, który miał odbyć się w dniu dzisiej­szym (5.07.2019r.) zostaje odwołany.

Prze­widywane są opady desz­czu do godziny 16.00. Mając na uwadze bez­pieczeń­stwo dzieci pod­czas festynu, ze względu na śliską nawierzch­nie kon­kuren­cje spor­towe nie mogłyby się odbyć.

O nowym ter­minie poin­for­mujemy niebawem.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD