Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Gmina Pakość na Drużynowych Mistrzostwach Europy w lekkoatletyce

Wspól­nie z Lokalną Organizacją Turystyczną „Kujawy” z Ino­wrocławia w dniach 9 i 10 sierp­nia promowaliśmy nasz region pod­czas Drużynowych Mistrzostw Europy w Lek­koatletyce w Bydgoszczy.

Kal­waria Pakoska, ino­wrocław­skie tęż­nie, mysia wieża to tylko nie­które z atrak­cji, jakie prezen­towane były pod­czas zmagań spor­towych. Zain­teresowanie było sporo, nie tylko ze strony Pol­skich turystów.

Biało-​Czerwonym dziękujemy za złoto!

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD