Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Holi — Święto Kolorów w Pakości

Już 17 września br. na placu przy Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej odbędzie się festiwal kolorów.

Kluczowym punk­tem wydarzenia są wyrzuty w górę Kolorów Holi, które tworzą wielką barwną chmurę. Festiwal Kolorów to idealne miej­sce, aby się wyszaleć i zrobić nie­zapo­mniane zdjęcia. Impreza roz­poczyna się o godz. 16:00.

W programie: Występ DJ– a, animacje, kon­kursy i wiele innych! Wstęp na teren imprezy jest bez­płatny. Organizatorem wydarzenia są: Holi Święto Kolorów oraz Urząd Miej­ski w Pakości.

pakosc plakat21 stary z nowym logo

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD