Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Kal­waryj­ski Bieg Jubile­uszowy — zapraszamy do zapisów

Zapraszamy do wzięcia udziału w Kal­waryj­skim Biegu Jubile­uszowym, który odbędzie się 2 maja 2018 r. w Parku Kulturowym.

Zain­teresowani zmierzą się na dystan­sach:
· 390 x 1/​4 – dzieci do lat 6,
· 390 x 1/​2 – dzieci do lat 11,
· 390 x 2 – dzieci i młodzież do lat 16,
· 390 x 10 – kategoria open dla kobiet i mężczyzn.

Rejestracja zawod­ników trwa od 16 kwiet­nia pod numerem telefonu (52) 356 90 41 orz w dniu zawodów.

Szczegóły w regulaminie. W przy­padku osób nie­peł­nolet­nich rodzice/​opiekunowie proszeni są o wypeł­nienie karty startowej.

Regulamin biegu

Karta i oświad­czenie dla rodziców/​opiekunów dzieci niepełnoletnich

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD