Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Kon­kurs dla organizacji pozarządowych i pożytku publicz­nego NOWEFIO 2021

Publikujemy zaproszenie dla organizacji pozarządowych oraz instytucji prowadzących działal­ność pożytku publicz­nego do udziału w kon­kur­sie NOWEFIO 2021 ogłoszonym przez Narodowy Instytut Wolności.

treść ogłoszenia…