Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Kon­kurs ekologiczny

Bur­mistrz Pako­ści zaprasza do wzięcia udziału w kon­kur­sie ekologicz­nym pn. „Nie ma śmieci — są surowce. Jesienne cuda z odpadów”.

PIKNIK EKOLOGICZNY 2017 konkurs

Regulamin kon­kursu

Karta zgłoszeniowa

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD