Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Koza w pakoskim magistracie

W dniu dzisiej­szym w godzinach poran­nych orszak zapust­ników odwiedził pakoski magistrat by obwie­ścić koniec karnawału.

W barwne postacie prze­brali się uczniowie Szkoły Pod­stawowej z Kościelca. W gromadzie prze­bierań­ców byli m.in. cyganka, turoń, koza, kominiarz, diabeł, panna młoda, dziad i baba oraz śmierć.

Wg. daw­nych wierzeń złe moce można ode­gnać hałasem, dlatego orszak przy­był z ludo­wymi przy­śpiew­kami na ustach. Jak tradycja nakazuje zachęcali, by nacieszyć się jadłem zanim przyj­dzie czas postu.

W godzinach przed­połu­dniowych gabinet bur­mistrza Zyg­munta Gronia odwiedziła rów­nież koza z Tuczna, licząca 68 lat!

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD