Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Narodowy Dzień Pamięci Żoł­nierzy Wyklętych

W dniu dzisiej­szym przy pomniku Żoł­nierzy Armii Krajowej oraz pomniku generała Alek­san­dra Krzyżanow­skiego ps. „Wilk” bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń oraz zastępca bur­mistrza Szymon Łep­ski oddali hołd Żoł­nierzom Wyklętym w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci.

O godz. 18.00 odbędzie się Bieg Pamięci Generała Wilka — Alek­san­dra Krzyżanow­skiego — Żoł­nierza Wyklętego, którego postać jest związana z naszym miastem — Pako­ścią. Start roz­poczyna się przy Szkole Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści. Zapraszamy.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD