Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Nowe urządzenia rekreacyjne

O nowy plac zabaw oraz plac street wor­kout powięk­szyła się baza miej­skich urządzeń rekreacyj­nych, z których mogą korzystać miesz­kańcy naszej Gminy.

W poniedziałek, 30 kwiet­nia, dokonano odbioru nowych urządzeń na plaży w Jan­kowie. W skład placu zabaw wchodzą: zjeż­dżal­nia, prze­plot­nia, 2 wej­ścia wspinacz­kowe – ścianka i ścianka wspinacz­kowa, wieża z dasz­kiem, pomost, drabinka, drabinka pozioma, 3 pode­sty oraz przej­ście tubowe. Obok wcześniej postawionej siłowni powstały urządzenia do ćwiczeń street wor­kout dla młodzieży i dorosłych.


Projekt pn. „Poprawa bazy rekreacyjno-​sportowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych na pakoskiej Plaży Miej­skiej w Jan­kowie” w ramach Budżetu Obywatel­skiego na rok 2018 zajął 2 miej­sce, otrzymując 317 głosów. Koszt budowy bazy rekreacyjno-​sportowej zamknął się kwotą 39 742,00 zł.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD