Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Odwołanie spo­tkania w OKIT Pakość

Urząd Miej­ski w Pako­ści, biorąc pod uwagę zmniej­szenie ryzyka zagrożenia koronawirusem, odwołuje spo­tkania w dniu 17 marca 2020 r. w Ośrodku Kul­tury w Pako­ści z Panią Sędzią Anną Marią Wesołow­ską. O innym ter­minie spo­tkania poin­for­mujemy miesz­kań­ców komunikatem.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD