Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Odznaczenie dla Natalii Perlikowskiej

Miło nam poin­for­mować, iż 4 maja br. na Placu Mar­szałka Józefa Pił­sud­skiego w War­szawie absol­wentka Szkoły Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego w Pako­ści Natalia Per­likow­ska otrzymała medal „Młodego Bohatera”.
To samo wyróż­nienie w póź­niej­szym ter­minie otrzyma rów­nież koleżanka Dominika Nadol­ska. Dziew­czyny znalazły się w gronie trzyna­ściorga dzieci, które dokonały czynu bohater­skiego i wykazały się odwagą.

Odznaczenia osobi­ście wręczyli prezydent RP Andrzej Duda, premier Mate­usz Morawiecki oraz minister MSWiA Joachim Brudziń­ski.

Ser­decz­nie gratulujemy!

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD