Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Pakość wspiera Owsiaka

Pako­ścianie w nie­dzielne popołu­dnie świętowali powrót Jurka Owsiaka na stanowisko prezesa fun­dacji Wiel­kiej Orkiestry Świątecz­nej Pomocy.

27 stycz­nia br. na Rynku, solidarni z Jur­kiem Owsiakiem i całym WOŚP-​em wypu­ścili w niebo 1000 sztuk czer­wonych balonów. W ten spo­sób sym­bolicz­nie podziękowali szefowi Wiel­kiej Orkiestry Świątecz­nej Pomocy. Na zakoń­czenie zabłysnęło sym­boliczne światełko do nieba.