Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Pierw­szy pakoski Oktoberfest

Dziesiątki biesiad­nych stołów, występy zespołów i artystów, kon­kurs na króla i królową, do tego barwne bawar­skie stroje, a przede wszyst­kich spora ilość złotego trunku. Po raz pierw­szy miesz­kańcy Gminy Pakość i okolic bawili się na placu przy Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej pod­czas święta piwa czyli oktoberfestu.

Po uroczystym odszpun­towaniu beczek piwa przez bur­mistrza Pako­ści Zyg­munta Gronia oraz senatora z Paw­łowic Beniamina Godylę, roz­poczęła się huczna zabawa. Na scenie pojawili się: Baba z chopym, Tyroslka Kapela Stefana, Arkadia Band, Mirosław Szoł­tysek, Bożena Miel­nik, Jacek i Jolanta Kierok, A To My.

Oktober­fest przy­ciągnął wielu sym­patyków tradycji bawar­skiej związanej z dobrym piwem i dobrym jedzeniem. Specjal­nie na tę okazję uwarzone zostało piwo – „pakoskie klasz­torne”.

- „Bar­dzo się cieszę, że pierw­szy Oktober­fest w Pako­ści przy­ciągnął tłumy nie tylko miesz­kań­ców naszej gminy. Dla naszej spo­łecz­no­ści była to wspaniała okazja do wspól­nego spędzenia czasu, pobiesiadowania” – powiedział bur­mistrz Zyg­munt Groń.

Imprezę poprowadzili: prezen­terzy radiowi Andrzej Miś i Marek Malarz „Biesiadny”.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD