Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Pik­nik z dziczyzną w tle

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czar­noziem na Soli i Bur­mistrz Pako­ści zapraszają na „Pik­nik z Dziczyzną w Tle”, który odbędzie się 11 czerwca 2017 r. od godz. 15.00 na placu przy Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej w Pako­ści ul. Bar­ciń­ska 11.

Piknik LGD Pakosc z KSOW 1

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD