Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Podziękowanie za wzorową postawę obywatelską

Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal złożył podziękowania dwóm uczen­nicom ze Szkoły Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego — Dominice Nadol­skiej oraz Natalii Per­likow­skiej, które wykazały się bohater­ską postawą w sytuacji zagrożenia życia.

Podziękowania miały miej­sce dziś, w gabinecie bur­mistrza. Bur­mistrz wręczając uczen­nicom upo­minki pogratulował odwagi oraz życzył wysokich wyników z egzaminu.

Do zdarzenia doszło 20 kwiet­nia br. Dziew­czyny, jako jedyne, udzieliły pomocy leżącej na chod­niku star­szej kobiecie. Wezwały karetkę pogotowia oraz zaopiekowały się kobietą do momentu przyjazdu służb ratowniczych.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD