Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Ponad 800 osób już korzysta z gmin­nej aplikacji

Zachęcamy do pobrania aplikacji BLISKO, w której można znaleźć nie tylko nasze ser­wisy, ale rów­nież zamówić powiadomienia od innych nadaw­ców np. „Policji”, „Wyłączenia Prądu”. Aplikacja dostar­cza pełne komunikaty z mul­timediami, a o nowej wiadomo­ści powiadamia podob­nie jak SMS. Wymaga dostępu do Inter­netu, ale jest tak zaprojek­towana, że ma znikomy pobór danych.

Warto być BLISKO:

  • aplikacja jest łatwa i wygodna w obsłudze,
  • bez reklam i spamu,
  • dostar­cza infor­macje tylko z zaznaczonych serwisów,
  • umoż­liwia sub­skryp­cję nadaw­ców w wielu lokalizacjach,
  • nie pobiera danych od użytkowników,
  • jest bez­płatna.

Pobierz aplikację BLISKO:

app storegoogle play windows store

Instruk­cja pobrania aplikacji na telefony z sys­temem android
Instruk­cja obsługi aplikacji BLISKO

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD