Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Ramowy plan imprez jubileuszowych

Obchody jubile­uszu 650-​lecia nadania Pako­ści praw miej­skich trwać będą od lutego do września 2009 r. Poniżej prezen­tujemy ramowy plan imprez jubileuszowych

ROK 650-​LECIA

8,9 lutego
Inauguracja obchodów 650-​lecia nadania Pako­ści praw miejskich
  • Apel na Rynku miejskim
  • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
  • Kon­kurs plastyczny — wręczenie nagród
  • Kon­cert Orkiestry Salonowej „Pro Arte”
25 marca
Kon­kurs wiedzy o Pako­ści dla Gimnazjalistów
27 marca
Kon­kurs wiedzy o Pako­ści dla kl. V SP
5 kwiet­nia
Bieg Wiosny „Kal­waryj­skim Szlakiem”
18 kwiet­nia
Tur­niej koszykówki juniorów
24 kwiet­nia
Dyk­tando „O pióro Bur­mistrza Pakości”
25 kwiet­nia
Tur­niej siat­kówki kobiet o puchar Burmistrza
2 maja
Festiwal Teatrów Ulicznych
16 maja
Tur­niej koszykówki mężczyzn
22 maja
175-​lecie Szkoły w Kościelcu
31 maja
Kon­cert „Dzieci dla dzieci”
5 czerwca
100-​lecie Szkoły w Pako­ści (dzisiej­szego Gimnazjum)
8 czerwca
Memoriał im. Hen­ryka Szymanowicza
czer­wiec
mecz K.S. Notecianka Pakość — zespół II ligowy
23 czerwca
Noc Kul­turalna
4,5 lipca
Dni Pako­ści
21,22 lipca
Wizyta przed­stawicieli Dolska, uczest­nika Rajdu Rowerowego Szlakiem Miast obchodzących 650-​lecie nadania praw miejskich
15 sierp­nia
Artystyczne Spo­tkania Klubu Seniorów „Na pakoskim rynku”
29 sierp­nia
Impreza na pożegnanie lata
6 września
Dożynki gminne
25,26 września
Zlot Turystyczny „Jesień w Pakości”

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD