Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Spo­tkanie ze Świętym Mikołajem

W dniu dzisiej­szym tj. 6 grud­nia na rynku pojawiły się dzieci z przed­szkola miej­skiego i szkół podstawowych.

Pod choinką wszyscy czekali na wyjąt­kowego gościa…a tym gościem był Święty Mikołaj. Dzieci tań­czyły i śpiewały piosenki, pomoc­nice świętego Mikołaja roz­dawały słodycze, a władze samorządowe czapeczki.

Mikołaj wybrał się w dal­szą podroż i odwiedzi dzieci ze szkoły pod­stawowej w Kościelcu.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD