Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Stowarzyszenie Roz­woju Sołec­twa Wielowieś z wyróżnieniem

Już po raz siódmy kon­kurs pn. „Rodzynki z Pozarządówki” o Nagrodę Mar­szałka Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego na naj­lep­sze inicjatywy spo­łeczne realizowane przez organizacje rozstrzygnięty.

W tym roku nagrodzone zostało 12 organizacji, a wśród wyróż­nionych reprezen­tujących Gminę Pakość znaj­duje się Stowarzyszenie Roz­woju Sołec­twa Wielowieś za realizację imprezy pn. Kujawsko-​Pałuckie Wyścigi Trak­torów”. Uroczysta gala wień­cząca VII edycję kon­kursu odbyła się 16 czerwca 2014 roku na Zamku Bierzgłowskim.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD