Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Betlejem­skie światełko pokoju już w ratuszu

Betlejem­skie Światło Pokoju trafiło dziś do pakoskiego ratusza. Na ręce bur­mistrza Pako­ści Zyg­munta Gronia oraz jego zastępcy Szymona Łep­skiego prze­kazali je har­cerze z 88 Drużyny Har­cer­skiej „Zawiszaki”, z harc­mistrz Anną Grupą na czele.

Czytaj więcej: Betlejem­skie światełko pokoju już w ratuszu

Świąteczne spo­tkanie na rynku

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, w sobotę, 15 grud­nia br. na rynku odbyło się już trzecie świąteczne spo­tkanie z mieszkańcami.

Czytaj więcej: Świąteczne spo­tkanie na rynku

Dzień Seniora w Ośrodku Kultury

Życzenia i gratulacje, występy, skecze, muzyka oraz poczęstunek to wszystko dla Seniorów w dniu ich święta. Spo­tkanie odbyło się w dniu dzisiej­szym w Ośrodku Kul­tury i Turystyki.

Czytaj więcej: Dzień Seniora w Ośrodku Kul­tury

Dzień Seniora

Dzien Seniora 2016

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD