Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Otrzymaliśmy dofinan­sowanie na wydanie publikacji

W celu uczczenia 100. rocz­nicy powstania wiel­kopol­skiego w naszej miej­scowo­ści, został wydany drukiem reprint „Opisu Dziejów Kom­panii Pakoskiej w Powstaniu Wiel­kopol­skim 1918/​1919″ spo­rządzony przez uczest­ników powstania.

Czytaj więcej: Otrzymaliśmy dofinan­sowanie na wydanie publikacji

Zapraszamy na festyn

Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal, Ośrodek Kul­tury i Turystyki oraz Sołec­two Wielowieś zapraszają na festyn w Wielowsi.

Czytaj więcej: Zapraszamy na festyn

Dożynki Gminne 2018

Miesz­kańcy sołec­twa Rybitwy byli gospodarzami tegorocz­nych dożynek gminnych.

Czytaj więcej: Dożynki Gminne 2018

Regaty w Łącku za nami

W dniach 1112 sierp­nia Yacht Klub Pol­ski Ino­wrocław był organizatorem Kujawsko-​Pałuckiej Operacji Żagiel – naj­więk­szych regat w regionie. Na star­cie stanęły 32 załogi z 6 klubów.

Czytaj więcej: Regaty w Łącku za nami

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD