Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Dni Pako­ści 2019

6 lipca na Stadionie Miej­skim odbył się finał Dni Pako­ści 2019. Pomimo nie­sprzyjającej aury publicz­ność bawiła się doskonale.

Czytaj więcej: Dni Pako­ści 2019

Festyn Malucha odwołany

Szanowni Pań­stwo,

Z przy­kro­ścią infor­mujemy, iż w związku z nie­sprzyjającą pogodą (opady desz­czu) Festyn Malucha, który miał odbyć się w dniu dzisiej­szym (5.07.2019r.) zostaje odwołany.

Prze­widywane są opady desz­czu do godziny 16.00. Mając na uwadze bez­pieczeń­stwo dzieci pod­czas festynu, ze względu na śliską nawierzch­nie kon­kuren­cje spor­towe nie mogłyby się odbyć.

O nowym ter­minie poin­for­mujemy niebawem.

Biesiada śląskich szlagierów

Na placu przed Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej w Pako­ści w dniu wczoraj­szym odbyła się Biesiada Śląskich Szlagierów „U Zyg­munta”. To już czwarta edycja, po raz pierw­szy otwarta dla szer­szej publiczności.

Czytaj więcej: Biesiada śląskich szlagierów

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD