Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Pierw­szy pakoski Oktoberfest

Dziesiątki biesiad­nych stołów, występy zespołów i artystów, kon­kurs na króla i królową, do tego barwne bawar­skie stroje, a przede wszyst­kich spora ilość złotego trunku. Po raz pierw­szy miesz­kańcy Gminy Pakość i okolic bawili się na placu przy Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej pod­czas święta piwa czyli oktoberfestu.

Czytaj więcej: Pierw­szy pakoski Oktober­fest

Msza Odpustowo-​Dożynkowa

Tłumy wier­nych uczest­niczyły we wczoraj­szej Mszy Odpustowej Ku Czci Pod­wyż­szenia Krzyża Świętego połączonej z dożyn­kową Gminy.

Czytaj więcej: Msza Odpustowo-​Dożynkowa

82. rocz­nica agresji ZSRR na Polskę

W 82. rocz­nicę napa­ści wojsk sowiec­kich na Pol­skę przed­stawiciele pakoskich władz samorządowych z bur­mistrzem Zyg­mun­tem Groniem na czele złożyli kwiaty i zapalili sym­boliczne znicze pod pomnikiem Żoł­nierzy Armii Krajowej, oddając tym samym hołd poległym na polach bitew i pomor­dowanym w obozach zagłady.

Czytaj więcej: 82. rocz­nica agresji ZSRR na Pol­skę

Impreza odwołana

Z przy­kro­ścią infor­mujemy, że w związku z wyjąt­kowo nie­korzyst­nymi prognozami pogody na dzień 17 września 2021 zaplanowana na ten dzień impreza „Holi — Święto kolorów” zostaje odwołana.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD