Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Droga wojewódzka oficjal­nie otwarta!

Od lipca 2018 roku trwała prze­budowa drogi wojewódz­kiej nr 255 relacji Pakość-​Strzelno. Po długich latach oczekiwań miesz­kańcy doczekali się wresz­cie nowej, pięk­nej nawierzchni. W dniu wczoraj­szym nastąpiło uroczyste zakoń­czenie prze­budowy drogi.

Czytaj więcej: Droga wojewódzka oficjal­nie otwarta!

Zapraszamy na bez­płatne szkolenie

W związku z elek­tronizacją zamówień publicz­nych, która obowiązuje od 2021 roku, oraz korzystaniem przez Gminę Pakość z plat­formy zakupowej obsługującej postępowania o udzielenie zamówień publicz­nych, zachęcamy Wykonaw­ców do zapisania się na dar­mowe szkolenie z pod­pisów elektronicznych.

Czytaj więcej: Zapraszamy na bez­płatne szkolenie

Kon­kurs Letni Czar­noziem w obiektywie

Ser­decz­nie zapraszamy do udziału w kon­kur­sie fotograficz­nym pt. „Letni Czar­noziem w obiek­tywie”, którego organizatorem jest Lokalna Grupa Działania Czar­noziem na Soli.

Czytaj więcej: Kon­kurs Letni Czar­noziem w obiek­tywie

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD