Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Nagrody dla zwycięz­ców wręczone

W Ośrodku Kul­tury i Turystyki zastępca bur­mistrza Pako­ści Szymon Łep­ski oraz dyrek­tor Ośrodka Kul­tury Sebastian Wit­kow­ski spo­tkali się z laureatami kon­kursu na „naj­ład­niej oświetlony i udekorowany ogród lub bal­kon w Gminie Pakość”. W Pako­ści była to pierw­sza edycja.

Czytaj więcej: Nagrody dla zwycięz­ców wręczone

Mamy rekord!

12 stycz­nia w całej Pol­sce odbył się 28. Finał Wiel­kiej Orkiestry Świątecz­nej Pomocy. W tą szlachetną akcję, od kil­kunastu lat jak co roku włącza się rów­nież gmina Pakość.

Czytaj więcej: Mamy rekord!

Zapraszamy na 28. finał Wiel­kiej Orkiestry Świątecz­nej Pomocy

12 stycz­nia 2020 roku już po raz 28. zabrzmi Wielka Orkiestra Świątecz­nej Pomocy. To wydarzenie jest jedną z naj­więk­szych akcji charytatyw­nych na świecie, której efekty od wielu lat widać w krajowych placów­kach medycznych.

Czytaj więcej: Zapraszamy na 28. finał Wiel­kiej Orkiestry Świątecz­nej Pomocy

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD