Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Betlejem­skie światełko pokoju dotarło do Pakości

W dniu dzisiej­szym w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści har­cerze z 1 Drużyny Har­cer­skiej „Lemuria” prze­kazali Betlejem­skie Światło Pokoju na ręce bur­mistrza Pako­ści Zyg­munta Gronia. Co roku akcji towarzyszy inne hasło – tym razem brzmi ono: „Światło, które daje moc…” .

Czytaj więcej: Betlejem­skie światełko pokoju dotarło do Pako­ści

Uczcili pamięć poległych w katastrofie

Dokład­nie 50 lat temu w Giebni roz­bił się bom­bowiec Ił-​28 należący do 7 Brygady Lot­nic­twa Rozpoznawczo-​Bombowego z Powidza, w którym, z nie­wyjaśnionych do tej pory przy­czyn, zginęło trzech lot­ników — porucz­nik pilot Jan Grymuza, nawigator Bonifacy Hędzelew­ski i strzelec Ryszard Jędras. W dniu katastrofy wykonywali lot ćwiczebny.

Czytaj więcej: Uczcili pamięć poległych w katastrofie

II festiwal Twór­czo­ści Artystycz­nej osób niepełnosprawnych

Już po raz drugi w sali Ośrodka Kul­tury i Turystyki w Pako­ści odbył się Festiwal Twór­czo­ści Artystycz­nej Osób Nie­peł­nospraw­nych. Organizatorami byli Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści oraz świetlica środowiskowa „Przy­stań”.

Czytaj więcej: II festiwal Twór­czo­ści Artystycz­nej osób nie­peł­nospraw­nych

Zapraszamy na bez­płatne szkolenie

Szanowni Pań­stwo,
Główny Punkt Infor­macyj­nych Fun­duszy Europej­skich w Byd­gosz­czy zaprasza na BEZ­PŁATNE spo­tkanie infor­macyjne pt. „Przed­siębiorco! Zwiększ swoje szanse na sukces”.

Czytaj więcej: Zapraszamy na bez­płatne szkolenie

Dzień Seniora

Dzień Seniora to święto, które w naszej gminie jest obchodzone w wyjąt­kowy spo­sób. To dzień, kiedy naszym Seniorom należą się szczególne słowa uznania, szacunku i podziękowania za ich zro­zumienie i mądrość, którą obdarowują młod­sze pokolenie.

Czytaj więcej: Dzień Seniora

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD