Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Dzień dziecka bogaty w mnóstwo atrakcji

Nie­zwykle bogaty w atrak­cje dla naj­młod­szych miesz­kań­ców Pako­ści był dzisiej­szy Dzień Dziecka. Strzelanie z wiatrówki i łuku, występy dzieci, dmuchany plac zabaw, kon­kursy z nagrodami to tylko nie­które atrak­cje, jakie czekały na wszyst­kich, którzy pojawili się na placu przy Cen­trum Infor­macji Turystycznej.

Czytaj więcej: Dzień dziecka bogaty w mnóstwo atrak­cji

Odznaczenie dla Natalii Perlikowskiej

Miło nam poin­for­mować, iż 4 maja br. na Placu Mar­szałka Józefa Pił­sud­skiego w War­szawie absol­wentka Szkoły Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego w Pako­ści Natalia Per­likow­ska otrzymała medal „Młodego Bohatera”.

Czytaj więcej: Odznaczenie dla Natalii Per­likow­skiej

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD