Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Odpust Pod­wyż­szenia Krzyża Świętego

W nie­dzielę, 20 września na Wzgórzu Kal­waryj­skim odbyła się suma odpustowa, połączona z uczczeniem relikwii Krzyża Świętego. Mszy świętej prze­wod­niczył Prymas Pol­ski abp. Woj­ciech Polak.

Czytaj więcej: Odpust Pod­wyż­szenia Krzyża Świętego

IV Spot Mer­cedes Benz w Pako­ści za nami

Od kil­kudziesięciolet­nich klasyków po now­sze modele… W sobot­nie popołu­dnie na placu przed Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej odbył się zlot wła­ścicieli mer­cedesów oraz aut klasycz­nych. Pod­czas wydarzenia można było podziwiać 54 różne modele aut.

Czytaj więcej: IV Spot Mer­cedes Benz w Pako­ści za nami

Zapraszamy na IV zlot samochodów

Ośrodek Kul­tury i Turystyki w Pako­ści zaprasza na IV Spot Mer­cedes Benz Kujawy, który odbędzie się 19 września na placu przy Cen­trum Infor­macji Turystycznej.

Czytaj więcej: Zapraszamy na IV zlot samo­chodów

81 rocz­nica wybuchu II Wojny Światowej

W dniu dzisiej­szym przy­pada 81. rocz­nica wybuchu II Wojny Światowej — naj­więk­szego i naj­okrut­niej­szego kon­fliktu zbroj­nego w dziejach świata.

Czytaj więcej: 81 rocz­nica wybuchu II Wojny Światowej

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD