Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Wybory sołec­kie w Rybitwach

Miej­scem przed­ostat­nich wyborów soł­tysa i rady sołec­kiej były Rybitwy. W dniu wczoraj­szym w sali biesiad­nej „u Renaty” odbyło się zebranie wiejskie.

Czytaj więcej: Wybory sołec­kie w Rybitwach

Wybory sołec­kie w Jankowie

Od trzech tygo­dni w Gminie Pakość trwają zebrania wiej­skie, pod­czas których odbywają się wybory soł­tysów i rad sołec­kich. Za nami kolejne wybory, przed nami dwa ostatnie.

Czytaj więcej: Wybory sołec­kie w Jan­kowie

Zachęcamy do udziału w akcji oddawania krwi

Gmina Pakość w poro­zumieniu z Regionalne Cen­trum Krwiodaw­stwa i Krwiolecz­nic­twa w Byd­gosz­czy Oddział Terenowy w Ino­wrocławiu zachęca do udziału w akcji oddawania krwi w trzech wyznaczonych terminach:

Czytaj więcej: Zachęcamy do udziału w akcji oddawania krwi

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD