Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Wybory sołec­kie w Radłowie

W dniu wczoraj­szym w świetlicy wiej­skiej w Radłowie odbyło się zebranie sołec­kie, pod­czas którego wybrano soł­tysa i radę sołecką. Ze względu na brak quorum zebranie odbyło się w II ter­minie czyli 30 minut później.

Czytaj więcej: Wybory sołec­kie w Radłowie

Wybory sołec­kie w Dziarnowie

W dniu wczoraj­szym w Dziar­nowie odbyły się kolejne wybory sołec­kie. Na 254 upraw­nionych do głosowania w wyborach udział wzięło 97 miesz­kań­ców wsi.

Czytaj więcej: Wybory sołec­kie w Dziar­nowie

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD