Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Święto Odzyskania Niepodległości

101. rocz­nica odzyskania nie­pod­legło­ści prze­biegała w naszej gminie pod znakiem pamięci i wdzięcz­no­ści dla tych, którzy wywal­czyli nam wol­ność oraz jej bronili.

Czytaj więcej: Święto Odzyskania Nie­pod­legło­ści

Akademia w Szkole Pod­stawowej im. Ewarysta Estkowskiego

Rocz­nica odzyskania przez Pol­skę nie­pod­legło­ści, a wraz z nią uroczyste świętowanie tego wydarzenia, na stałe wpisuje się w kalen­darz szkol­nych uroczysto­ści Szkoły Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego. Pamiętając wydarzenia tam­tych lat oraz ludzi, którzy przy­czynili się do naszej wol­no­ści, uczniowie szkoły wraz z nauczycielami przy­gotowali uroczystą akademię.

Czytaj więcej: Akademia w Szkole Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego

XIV kwesta na cmenatrzu parafilanym

20 045,00 zł – tyle zebrano pod­czas dwu­dniowej kwesty kal­waryj­skiej na cmen­tarzu parafial­nym, która tradycyj­nie odbyła się we Wszyst­kich Świętych oraz Dzień Zaduszny. To już XIV kwesta zor­ganizowana przez fun­dację Kal­waria Pakoska.

Czytaj więcej: XIV kwesta na cmenatrzu parafilanym

80 rocz­nica agresji sowiec­kiej na Polskę

W 80. rocz­nicę agresji sowiec­kiej na Pol­skę na skwerze Armii Krajowej w Pako­ści złożono kwiaty. Okolicz­no­ściową prze­mowę wygłosił zastępca bur­mistrza Szymon Łepski.

Czytaj więcej: 80 rocz­nica agresji sowiec­kiej na Pol­skę

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD