Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Święto Nie­pod­legło­ści w naszej gminie

Narodowe Święto Nie­pod­legło­ści to naj­waż­niej­sze pol­skie święto narodowe, obchodzone co roku 11 listopada, dla upamięt­nienia odzyskania przez Pol­skę nie­pod­legło­ści w 1918 roku.

Czytaj więcej: Święto Nie­pod­legło­ści w naszej gminie

IX Kwesta na renowację Kal­warii Pakoskiej

W uroczystość Wszyst­kich Świętych oraz Dzień Zaduszny przed cmen­tarzem ewan­gelic­kim prze­prowadzono IX zbiórkę dat­ków na renowację Kal­warii Pakoskiej. Zebrane środki prze­znaczone zostaną na renowację ołtarza kaplicy „Pożegnanie z Matką”.

Czytaj więcej: IX Kwesta na renowację Kal­warii Pakoskiej

Kon­cert zespołu Trzy Gitary

Ośrodek Kul­tury i Turystyki w Pako­ści zaprasza na kon­cert zespołu Trzy Gitary, który odbędzie się w dzień zaduszny.

Czytaj więcej: Kon­cert zespołu Trzy Gitary

Dzień Seniora

Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści zaprasza o godz. 11:00 dnia 28 paź­dzier­nika 2014 r. na Dzień Seniora do Ośrodka Kul­tury i Turystyki w Pakości.

PLAKAT

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD