Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Impreza „Piątek na plaży” odwołana

Infor­mujemy, iż impreza pn. „Piątek na plaży”, która miała odbyć się 20 czerwca została prze­łożona na lipiec z powodu złych warun­ków atmos­ferycz­nych. O dokład­nym dniu imprezy poinformujemy.

Kon­kurs trwa, wygraj aparat!

Przy­pominamy o kon­kur­sie z okazji 10-​lecia wstąpienia Pol­ski do Unii Europej­skiej. Aby wziąć udział wystar­czy wypeł­nić ankietę kon­kur­sową i dostar­czyć do siedziby Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej przy ul. Bar­ciń­skiej 11, do 24 czerwca 2014r.

pdfANKIETA1.45 MB

Uczciliśmy Święto Wolności

Dnia 4 czerwca pako­ścianie uczcili Święto 25-​lecia Wol­no­ści. Nad imprezą patronat objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Czytaj więcej: Uczciliśmy Święto Wol­no­ści

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD