Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Dzień Seniora

Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści zaprasza o godz. 11:00 dnia 28 paź­dzier­nika 2014 r. na Dzień Seniora do Ośrodka Kul­tury i Turystyki w Pakości.

PLAKAT

Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej certyfikowane

Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej w Pako­ści uzyskało 2 gwiazdki w ramach cer­tyfikacji infor­macji turystycz­nych i tym samym została włączona do Pol­skiego Sys­temu Infor­macji Turystycz­nej. Ocenę prowadziła Kujawsko-​Pomorska Organizacja Turystyczna z Bydgoszczy.

Czytaj więcej: Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej cer­tyfikowane

XXI edycja akcji „Sprzątanie Świata” w Gminie Pakość

Już po raz XXI przed­szkolaki, uczniowie szkół pod­stawowych i gim­nazjum z terenu Gminy Pakość brali udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Tegoroczna akcja odbyła się pod hasłem „Turysto! Szanuj środowisko też po wakacjach!”.

Czytaj więcej: XXI edycja akcji „Sprzątanie Świata” w Gminie Pakość

Fran­cisz­kań­skie Kon­fron­tacje Kulinarne

Dnia 13 września br. po raz drugi mieliśmy przyjem­ność uczest­niczyć w Fran­cisz­kań­skich Kon­fron­tacjach Kulinar­nych „Wegetarianie kon­tra Mięsożercy”.

Czytaj więcej: Fran­cisz­kań­skie Kon­fron­tacje Kulinarne

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD