Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Jubile­usz nestorki gminy Pakość

W dniu 13 lipca 2013 roku swój jubile­usz 100 — urodzin obchodziła p. Czesława Gul­czew­ska, miesz­kanka Pako­ści. Uroczystość uczczono w Urzędzie Stanu Cywil­nego w Pako­ści, gdzie w obec­no­ści rodziny, przyjaciół i znajomych przy­witał ją Bur­mistrz Pako­ści p. Wiesław Koń­czal oraz kierow­nik USC p. Elż­bieta Szym­bor­ska prze­kazując wyrazy uznania osiągnięcia tak pięk­nego wieku, życząc jed­nocześnie dal­szych lat w zdrowiu i pogodzie ducha.

EPSON058

Czytaj więcej: Jubile­usz nestorki gminy Pakość

Byliśmy na „Pik­niku LGD z Jabł­kiem w tle” w Złotnikach

Łopatka w sosie szał­wiowym z jabł­kiem, potrawka z kapusty, jabłka oraz kieł­basy, zapiekane jabłka w sosie waniliowym, ryż zapiekany z cynamonem i jabł­kiem, a na koniec kaczka faszerowana jabł­kiem, to potrawy zaprezen­towane na stoisku naszej gminy na kolej­nym już pik­niku zor­ganizowanym przez Lokalną Grupę Działania „Czar­noziem na Soli”, który miał miej­sce 15.05.2013 r. w Złot­nikach Kujawskich.

Czytaj więcej: Byliśmy na „Pik­niku LGD z Jabł­kiem w tle” w Złot­nikach

Złota Skiba trafiła do Łącka

W sobotę 8 czerwca 2013 r. na boisku w Wielowsi odbył się III Tur­niej Wsi. Impreza przy pięk­nej słonecz­nej pogodzie zgromadziła tłumy miesz­kań­ców. Biorące w Tur­nieju sołec­twa rywalizowały w roz­gryw­kach pił­kar­skich, a także nie­zwykle widowiskowym rzucie broną i ubijaniu jaj przy pomocy cepa…,a wszystko to okraszone zabaw­nymi komen­tarzami ojca Kor­diana, który wcielił się w rolę kon­feran­sjera imprezy.

Czytaj więcej: Złota Skiba trafiła do Łącka

Puchar Bur­mistrza Pako­ści zdobyła Fabryka Wag Kalisto

IV Tur­niej Firm w Piłce Noż­nej o Puchar Bur­mistrza Pako­ści zakoń­czył się wygraną drużyny Fabryki Wag Kalisto. Impreza została zor­ganizowana 14 lipca br. przez Ochot­niczą Straż Pożarną w Pako­ści na Stadionie Miejskim.

Czytaj więcej: Puchar Bur­mistrza Pako­ści zdobyła Fabryka Wag Kalisto

Pik­nik z LGD z gęsią w tle

LGD Czar­noziem na soli zaprasza wszyst­kich miesz­kań­ców gminy Pakość w dniu 19 maja 2012 r. (sobota) do Kołudy Wiel­kiej, gdzie o godz. 12:00 roz­pocz­nie się Pik­nik LGD z gęsią w tle. W programie prze­widziane są: występy artystów i zespołów reprezen­tujących poszczególne gminy, kon­kursy dla dorosłych i dzieci, liczne stoiska gastronomiczne, bez­płatny plac zabaw i kula zorbing.

Czytaj więcej: Pik­nik z LGD z gęsią w tle

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD