Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Pamiąt­kowe zdjęcie — zaproszenie

5 czerwca 2018 r. o godzinie 15.30 na Placu Klasz­tor­nym zostanie wykonane zdjęcie upamięt­niające Setną Rocz­nicę Powstania Wiel­kopol­skiego 1918/​1919.
W tym znaczącym dla spo­łecz­no­ści miasta miej­scu, z którego wyruszyła do boju Kom­pania Pakoska, wielo­krot­nie pod­czas zjaz­dów fotografowali się pakoscy powstańcy.

Czytaj więcej: Pamiąt­kowe zdjęcie — zaproszenie

Dzień dziecka w Parku Mogileńskim

Dzień Dziecka to wyjąt­kowa okazja do tego, aby choć przez chwilę przy­po­mnieć sobie jak cudow­nie i bez­trosko jest poczuć smak dzieciństwa.

Czytaj więcej: Dzień dziecka w Parku Mogileń­skim

II edycja Nocy Muzeów

Już po raz drugi Kal­waria Pakoska odkryła dla zwiedzających swoje skarby — 19 maja br. odbyła się impreza zatytułowana „Noc Muzeów”.

Czytaj więcej: II edycja Nocy Muzeów

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD