Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Dożynki Powiatowo-​Gminne w strugach deszczu

W minioną sobotę w Pako­ści odbyły się Dożynki Powiatowo-​Gminne — święto rol­ników, wień­czące ciężką pracę, będące podziękowaniem za zakoń­czone żniwa.

Czytaj więcej: Dożynki Powiatowo-​Gminne w strugach desz­czu

80. rocz­nica wybuchu II Wojny Światowej

Mszą świętą w inten­cji ofiar II wojny światowej w Kościele pw. św. Bonawen­tury w nie­dzielę 1 września roz­poczęły się obchody 80. rocz­nicy wybuchu II Wojny Światowej.

Czytaj więcej: 80. rocz­nica wybuchu II Wojny Światowej

Festyn Malucha na zakoń­czenie wakacji

Dobiega końca pełen rado­ści i bez­troski okres dwumiesięcz­nej prze­rwy wakacyj­nej. Dzieci z Gminy Pakość zebrały się na wspól­nym Festynie Malucha połączonym z zakoń­czeniem lata.

Czytaj więcej: Festyn Malucha na zakoń­czenie wakacji

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD