Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Wybory sołec­kie w Kościelcu

W sali gim­nastycz­nej Szkoły Pod­stawowej w Kościelcu w dniu wczoraj­szym odbyło się zebranie wiej­skie, pod­czas którego wybrano soł­tysa i radę sołecką. To już 4 wybory w naszej gminie.

Czytaj więcej: Wybory sołec­kie w Kościelcu

Wybory sołec­kie w sołec­twie Wielowieś

20 marca br. w świetlicy wiej­skiej w Wielowsi odbyło się zebranie wiej­skie, celem dokonania wyboru Soł­tysa oraz Rady Sołec­kiej. To już trzecie wybory w naszej gminie. Na 326 upraw­nionych do głosowania udział wzięło 86 miesz­kań­ców wsi.

Czytaj więcej: Wybory sołec­kie w sołec­twie Wielowieś

Aplikacja dla miesz­kań­ców — Gmina Pakość w sys­temie BLISKO!

Bur­mistrz Pako­ści, w odpowiedzi na oczekiwania miesz­kań­ców miasta i gminy Pakość, pod­pisał umowę dotyczącą uruchomiienia sys­temu mobil­nej komunikacji z miesz­kań­cami. Za pomocą spraw­dzonego w set­kach samorządów sys­temu SISMS, Gmina Pakość będzie na bieżąco infor­mować miesz­kań­ców o naj­waż­niej­szych wydarzeniach bez­pośred­nio na telefon.

Czytaj więcej: Aplikacja dla miesz­kań­ców — Gmina Pakość w sys­temie BLISKO!

Wybory sołec­kie w Łącku

Miesz­kańcy sołec­twa Łącko jako pierwsi w Gminie Pakość dokonali wyborów soł­tysa i rady sołec­kiej na kaden­cje 20192023. Wybory odbyły się w sobotę, 16 marca br. w świetlicy Yacht Klubu Pol­skiego Inowrocław.

Czytaj więcej: Wybory sołec­kie w Łącku

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD