Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Ponad 800 osób już korzysta z gmin­nej aplikacji

Zachęcamy do pobrania aplikacji BLISKO, w której można znaleźć nie tylko nasze ser­wisy, ale rów­nież zamówić powiadomienia od innych nadaw­ców np. „Policji”, „Wyłączenia Prądu”. Aplikacja dostar­cza pełne komunikaty z mul­timediami, a o nowej wiadomo­ści powiadamia podob­nie jak SMS. Wymaga dostępu do Inter­netu, ale jest tak zaprojek­towana, że ma znikomy pobór danych.

Czytaj więcej: Ponad 800 osób już korzysta z gmin­nej aplikacji

Wybory sołec­kie w Rybitwach

Miej­scem przed­ostat­nich wyborów soł­tysa i rady sołec­kiej były Rybitwy. W dniu wczoraj­szym w sali biesiad­nej „u Renaty” odbyło się zebranie wiejskie.

Czytaj więcej: Wybory sołec­kie w Rybitwach

Wybory sołec­kie w Jankowie

Od trzech tygo­dni w Gminie Pakość trwają zebrania wiej­skie, pod­czas których odbywają się wybory soł­tysów i rad sołec­kich. Za nami kolejne wybory, przed nami dwa ostatnie.

Czytaj więcej: Wybory sołec­kie w Jan­kowie

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD