Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Zaproszenie na Kier­masz Wielkanocny

Spo­łecz­ność Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu zaprasza na Kier­masz Wiel­kanocny, który odbędzie się 26 marca 2015 roku o godz. 17.00 w sali gim­nastycz­nej Szkoły Podstawowej.

Czytaj więcej: Zaproszenie na Kier­masz Wiel­kanocny

Kolejne sołec­twa wybrały soł­tysów i rady sołeckie

W dniach 10 i 11 marca br odbyły się wybory soł­tysów i rad sołec­kich w Kościelcu i Łącku. W zebraniu uczest­niczyli: Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal, skarb­nik Gminy Anna Kruszka, sekretarz Gminy Joanna Zemełka, peł­nomoc­nik ds. rol­nych Marek Nie­znal­ski, kierow­nik referatu organizacyjno-​prawnego Lucyna Tybur­cza oraz prze­wod­niczący Rady Miej­skiej Jerzy Joachimiak.

Czytaj więcej: Kolejne sołec­twa wybrały soł­tysów i rady sołec­kie

Prezydent odwiedził Pakość

Prezydent Bronisław Komorow­ski w ramach tzw. „Maratonu popar­cia” spo­tkał się 10 marca br. z miesz­kań­cami Pako­ści. „Bron­kobus” pojawił się na rynku w Pako­ści o godzinie 12:15, Prezydenta RP powitał Włodarz Miasta wraz z licz­nie zgromadzonymi mieszkańcami.

Czytaj więcej: Prezydent odwiedził Pakość

Miesz­kańcy Rycerzewa wybrali soł­tysa i radę sołecką

Od 5 marca br. w sołec­twach Gminy Pakość roz­poczęły się zebrania wiej­skie. Ich głów­nym celem jest wybór soł­tysów i rad sołec­kich na czterolet­nią kaden­cję. Jako pierwsi swojego soł­tysa i radę sołecką wybrali miesz­kańcy Rycerzewa. W zebraniu uczest­niczyli: Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal, peł­nomoc­nik ds. rol­nych Marek Nie­znal­ski, inspek­tor ds. obsługi Rady Miej­skiej Anna Emeschaj­mer oraz prze­wod­niczący Rady Miej­skiej Jerzy Joachimiak.

Czytaj więcej: Miesz­kańcy Rycerzewa wybrali soł­tysa i radę sołecką

Uwaga konkurs!

Zachęcamy do udziału w kon­kur­sie na koszyczek wiel­kanocny organizowany przez Ośrodek Kul­tury i Turystyki w Pakości. koszyczek konkurs

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD