Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

100 urodziny Pani Katarzyny Bosiackiej

W miniony week­end swoje 100-​tne urodziny obchodziła zamiesz­kała w Pako­ści Pani Katarzyna Bosiacka z domu Woj­ciechow­ska. Ten wyjąt­kowy dzień Jubilatka spędziła w gronie rodziny i przy­byłych gości.

Czytaj więcej: 100 urodziny Pani Katarzyny Bosiac­kiej

Spo­tkania z Soł­tysami i Radami Sołeckimi

13 stycz­nia br. roz­poczęły się spo­tkania robocze Bur­mistrza Pako­ści Wiesława Koń­czala z Soł­tysami i Radami Sołec­kimi. Do tej pory odbyło się 5 spo­tkań, w których uczest­niczyli przed­stawiciele sołectw Rycerzewko, Radłowo, Wielowieś, Łącko i Lud­kowo – Mielno – Wojdal.

Czytaj więcej: Spo­tkania z Soł­tysami i Radami Sołec­kimi

Telewizja TVP Olsz­tyn w Wielowsi!

13 stycz­nia br. Stowarzyszenie Roz­woju Sołec­twa Wielowieś odwiedziła Telewizja Pol­ska Olsz­tyn, która przy­gotowywała program dotyczący działal­no­ści Stowarzyszenia. Pani redak­tor Iwona Pachol­ska spo­tkała się z rad­nym Mar­cinem Nie­znal­skim, soł­tysem Wielowsi p. Wiolettą Kraw­czyk oraz człon­kami Stowarzyszenia, z którymi prze­prowadziła wywiad na temat m.in. organizowanych imprez,a przede wszyst­kim o cyklicz­nej imprezie pn. „Rajd traktorów”.

Czytaj więcej: Telewizja TVP Olsz­tyn w Wielowsi!

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD