Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Wielka Orkiestra Świątecz­nej Pomocy zagrała po raz 23!

Tradycyj­nie, już w drugą nie­dzielę stycz­nia odbyła się Wielka Orkiestra Świątecz­nej Pomocy. W 23 finale zebrane środki prze­znaczone zostaną na pod­trzymanie wysokich stan­dar­dów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycz­nych i onkologicz­nych oraz dla god­nej opieki medycz­nej seniorów.

Czytaj więcej: Wielka Orkiestra Świątecz­nej Pomocy zagrała po raz 23!

Obchody 96-​rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Uroczystość upamięt­niająca zryw patriotyczny sprzed 96 lat roz­poczęła się 6 stycz­nia 2015 r. mszą świętą w kościele p.w. św. Bonawen­tury, której prze­wod­niczył o. Proboszcz Natalis Wal­kowiak. Następ­nego dnia na cmen­tarzu parafial­nym przy pomniku Powstań­ców Wiel­kopol­skich odbył się apel ku czci poległych.

Czytaj więcej: Obchody 96-​rocznicy Wybuchu Powstania Wiel­kopol­skiego

XXIII Finał WOŚP

Ser­decz­nie zapraszamy do wzięcia udziału w 23 Finale Wiel­kiej Orkiestry Świątecz­nej Pomocy, który odbędzie się 11 stycz­nia br. w Ośrodku Kul­tury i Turystyki. W tym roku zebrane środki prze­znaczone zostaną na pod­trzymanie wysokich stan­dar­dów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycz­nych i onkologicz­nych oraz dla god­nej opieki medycz­nej seniorów.

Czytaj więcej: XXIII Finał WOŚP

Życzenia Świąteczne

Drugi kier­masz świąteczny

Aniołki, stroiki, bombki, pier­niki, świecz­niki, choinki to tylko nie­które ozdoby jakie można było kupić pod­czas II kier­maszu świątecz­nego zor­ganizowanego 11 grud­nia br. przez pakoskie Gim­nazjum im. Ewarysta Est­kow­skiego. Prze­piękne, własnoręcz­nie zrobione dekoracje przy­gotowane zostały przez nauczycieli, rodziców i uczniów.

Czytaj więcej: Drugi kier­masz świąteczny

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD