Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Wybory sołec­kie w Kościelcu

W sali gim­nastycz­nej Szkoły Pod­stawowej w Kościelcu w dniu wczoraj­szym odbyło się zebranie wiej­skie, pod­czas którego wybrano soł­tysa i radę sołecką. To już 4 wybory w naszej gminie.

Czytaj więcej: Wybory sołec­kie w Kościelcu

Wybory sołec­kie w sołec­twie Wielowieś

20 marca br. w świetlicy wiej­skiej w Wielowsi odbyło się zebranie wiej­skie, celem dokonania wyboru Soł­tysa oraz Rady Sołec­kiej. To już trzecie wybory w naszej gminie. Na 326 upraw­nionych do głosowania udział wzięło 86 miesz­kań­ców wsi.

Czytaj więcej: Wybory sołec­kie w sołec­twie Wielowieś

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD