Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Święto Strażaków

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”- takie motto przy­świeca strażakom, którzy 4 maja obchodzili swoje święto. W tym dniu obchodzone jest rów­nież święto kominiarza.

W dniu wczoraj­szym, w kościele p.w. św. Bonawen­tury odbyła się Msza Święta w inten­cji strażaków oraz ich rodzin, której prze­wod­niczył i homilię wygłosił o. Adal­bert. W uroczysto­ści udział wzięli strażacy naszej Gminy wraz z rodzinami, a także władze Gminy — bur­mistrz Wiesław Koń­czal oraz prze­wod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści Jerzy Joachimiak.


Przy okazji tego wyjąt­kowego święta dziękujemy strażakom za codzienną pracę, ich trud oraz nie­ustającą gotowość nie­sienia pomocy oraz życzymy szczęśliwie zakoń­czonych akcji ratun­kowych oraz bez­piecz­nych powrotów do domu.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD