Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

V Biesiada Szlagierów Śląskich „U Zyg­munta w Pakości”

Od piosenki specjal­nie skom­ponowanej dla bur­mistrza Pako­ści roz­poczęła się V Biesiada Szlagierów Śląskich „U Zyg­munta w Pako­ści”. W rytm znanych i lubianych śląskich szlagierów bawiono się w piąt­kowe popołu­dnie tj. 4 czerwca przy Cen­trum Infor­macji Turystycznej.

Przy­byłych gości i miesz­kań­ców powitali Bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń oraz prezes zarządu Stowarzyszenia Firm Hubert Grupa i sekretarz Stowarzyszenia Katarzyna Tom­czak, następ­nie biesiadę poprowadzili Eugeniusz Witek Geno i Andrzej Miś.

Na scenie pojawiły się gwiazdy znane ze śląskich list prze­bojów: Teresa Waler­jań­ska, Damian Holecki, Duo Fenix Dwa Fyniki, Paweł Siluk Steiner, Bog­dan Szymań­czak, Adi, Bał­kan Express, Blue Party, Ryszard Sawicki oraz Dawid Janiak.

Dobry humor, dow­cipy, wspólne biesiadowanie zagwaran­towały doskonałą zabawę.

Piosenka pt. „Biesiada u Zyg­munta”, która roz­poczęła i zakoń­czyła imprezę została specjal­nie napisana dla bur­mistrza Pako­ści. Autorem tek­stu jest Natalia Dombek Róg, natomiast muzykę skom­ponował Dawid Janiak.

Na zakoń­czenie wręczone zostały wykonaw­com bukiety kwiatów, a zwień­czeniem imprezy był pokaz sztucz­nych ogni.

Organizatorem biesiady był bur­mistrz Zyg­munt Groń oraz Stowarzyszenie Firm Miasta i Gminy Pakość.