Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

VI biesiada śląskich szlagierów za nami

Odą do Zyg­munta” — piosenką specjal­nie skom­ponowaną dla bur­mistrza Zyg­munta Gronia roz­poczęła i zakoń­czyła się VI biesiada śląskich szlagierów „U Zyg­munta w Pakości”.

W sobot­nie popołu­dnie plac przy Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej wypeł­nił się miłośnikami śląskich szlagierów. Piękna pogoda, rewelacyj­nie dobrany humor prowadzących — Andrzeja Miś i Eugeniusza Wita Geno, dobra muzyka oraz profesjonalizm artystów sprawiły, iż publicz­ność fan­tastycz­nie się bawiła.

Na scenie pojawiło się aż 12 wykonaw­ców, którzy znani są ze śląskich list prze­bojów: Teresa Walerjań­ska, Danuta Wiśniew­ska Damian Holecki, Duo Fenix Dwa Fyniki, Paweł Siluk Steiner, Bog­dan Szymań­czak, Adi, Bał­kan Express, Tomasz Calicki, Blue Party, Ryszard Sawicki, a także wykonawca pochodzący z Pako­ści Karol Kawka. Pod­czas biesiady miała miej­sce premiera nowego utworu Damiana Holec­kiego pt. „To Ty jesteś dla mnie”.

Na zakoń­czenie wręczone zostały wykonaw­com bukiety kwiatów, a zwień­czeniem imprezy był pokaz sztucz­nych ogni. Organizatorem biesiady był bur­mistrz Zyg­munt Groń oraz Stowarzyszenie Firm Miasta i Gminy Pakość.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD