Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

VI Otwarte Zawody Węd­kar­skie o Puchar Bur­mistrza Pakości

W Pako­ści na rzece Noteć 8 lipca 2017r. roze­grane zostały VI Otwarte Zawody Węd­kar­skie o Puchar Bur­mistrza Pako­ści. Zawody odbyły się metodą spławikową. W tym roku udział wzięło 49 węd­karzy w tym 14 juniorów, nie tylko z Gminy Pakość ale rów­nież z Gmin ościennych.

Zawody trwały 3,5 godziny w dwóch kategoriach Junior i Senior.

W kategorii Junior zwyciężyli:

  1. Jakub Ant­czak – 2590 pkt
  2. Piotr Kłoczko – 2390 pkt
  3. Prze­mysław Piętas – 2350 pkt

W kategorii Senior zwyciężyli:

  1. Wiesław Majew­ski – 6005 pkt
  2. Dawid Kraw­czyk – 5740 pkt
  3. Ryszard Kokocha – 4860 pkt

Naj­więk­szą rybę zawodów — lesz­cza 400g zło­wił Dawid Stem­pow­ski. Naj­więk­szą rybę drapieżną – okonia 130g zło­wił 8-​letni Jakub Wąż. Naj­młod­szym uczest­nikiem zawodów był 6-​letni Woj­ciech Jaszcz.

Dla naj­lep­szych zawod­ników ufun­dowane zostały puchary, dla wszyst­kich uczest­ników nagrody rzeczowe oraz nagrody specjalne za naj­więk­sze ryby i naj­młod­szego węd­karza. Dla wszyst­kich zawod­ników i kibiców kieł­baski z grilla.

Organizatorem i fun­datorem nagród byli:Koło nr 115 w Pako­ści, Urząd Miej­ski w Pako­ści oraz firma GIBBO – Szymon Kłoczko.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD